Het bedrijf is oorspronkelijk in 1983 als eenmanszaak opgericht door de huidige directeur G.F. Conen in de garage achter de woning en hield zich in deze periode bezig met het uitvoeren van laswerken voor zowel de particuliere als zakelijke markt.

Nadat de onderneming de eerste groei had gerealiseerd bleek de garage te klein en is een bedrijfspand betrokken in Emmen. In deze hal werd geïnvesteerd in materieel en bleven de belangrijkste diensten het uitvoeren van alle voorkomende laswerken maar kwam langzamerhand vanuit de zakelijke markt steeds meer vraag naar montagediensten.

Inmiddels was het bedrijf uitgegroeid naar een organisatie met een vijftal lassers en monteurs en kwamen eind negentiger jaren de eerste aanvragen om onderhoudswerk uit te voeren bij de toenmalige VAM in Wijster.

Dit werk bestond uit het repareren van vuilscheiders maar beperkte zich niet alleen tot het las- en montagewerk maar feitelijk heeft het bedrijf zich vanaf die periode gespecialiseerd in het vakkundig en efficiënt oplossen van voorkomende onderhoudsproblemen aan de vuilscheiding. Daarnaast werd het bedrijf betrokken bij het ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van diverse modificaties en is inmiddels een erkende en vertrouwde toeleverancier die bij iedere bedrijfsstop van dergelijke bedrijven is betrokken.

Met name door de flexibele opstelling heeft het bedrijf in deze jaren een gezonde groei kunnen doormaken en heeft uiteindelijk in 2009 besloten een eigen bedrijfspand te bouwen aan de David Livingstonestraat in Emmen. Dit pand is ingericht als moderne werkplaats waarmee het mogelijk is gebleken door te kunnen groeien naar een modern allround las- en montagebedrijf